VERKONDIGEN


Even heb ik nog mijn ogen willen sluiten. Mijn vorige blogje heb ik geschreven ten tijde van de afschuwelijke gebeurtenissen rond om ons heen, maar ik kan er niet langer meer om heen, te vaak wordt er gezegd wordt, dat we in oorlog zijn.

En in oorlog zijn betekent: aangevallen worden, verdedigen en aanvallen plegen. Dit laatste wordt dan vaak met de term vergelden aangeduid en om dat vergelden aannemelijk te maken wordt er propaganda gebruikt om aan te tonen dat "wij" op het goede spoor zitten.

De gebeurtenissen van vrijdag dertien november hebben ook mij diep geraakt, maar de berichtgeving van maandagmorgen dat er vergeldingsacties zijn geweest in de vorm van bombardementen op de stad Raqqa raakt mij ook. De stad mag dan wel het hoofdkwartier van de IS zijn en daarom is deze stad en de omgeving veelal het doelwit van de vele bombardementen, maar er wonen (woonden) ook bijna twee honderdduizend mensen. Over slachtoffers die er ongetwijfeld zullen zijn gemaakt wordt niets vermeld en dat laatste raakt mij net zo diep. Zij worden doodgezwegen. Waarschijnlijk hebben de meesten van hen ook niet gekozen om onder de terreur van IS hun leven te moeten leven. 

De laatste tijd, lang voor het gebeuren in Parijs, bekroop mij soms het gevoel dat er hier en daar wel eens sprake zou kunnen zijn van oorlogspropaganda. Om mij hiertegen te wapenen ben ik vandaag op zoek gegaan. Ik ben begonnen bij het woord propaganda en kwam er al snel achter dat ik niet hoef te spreken van oorlogspropaganda. Bij propaganda gaat het vaak om politiek, waar het er om gaat om aanhangers te winnen voor een bepaalde opvatting of een standpunt. Propaganda gaat om alle activiteiten waarmee wordt geprobeerd om anderen over te halen. Een ander woord voor propaganderen is verkondigen.

In de loop der tijd heeft het woord een steeds negatievere lading gekregen, omdat het vaak om eenzijdige, onvolledige en soms leugenachtige informatie gaat . 

Hieronder staat de opsomming die ik over het woord propaganda gevonden heb 

Propaganda is het door middel van woord, geschrift en beeld beinvloeden van de publieke opinie. Propaganda kenmerkt zich vaak door het systematisch geven van eenzijdige informatie, die al dan niet (deels) onwaar zijn. 

Andere definities 

  • Propaganda is reclame voor ideeën of activiteiten.
  • Propaganda is vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.
  • Propaganda is het met opzet verspreiden van ideeën, feiten of beweringen om het ene doel of individu te ondersteunen en het andere te schaden.
  • Propaganda is het proces en product van weloverwogen pogingen om collectief gedrag en advies te beïnvloeden door het systematische en éénzijdige gebruik van vele communicatiemiddelen. De propaganda wordt gedragen door de belangen van de bron of de afzender, niet van de ontvanger.
  • Propaganda is politieke reclame.
  • Propaganda is het door middel van woord, geschrift en beeld beinvloeden van de publieke opinie.
  • Propaganda is het winnen van aanhangers door bepaalde opvattingen.
  • Propaganda is de vorm van communicatie die intentioneel probeert de kennis, attitudes en het gedrag van de ontvanger te beïnvloeden ten aanzien van waarden en normen, meningen en standpunten.
  • Propaganda is een bepaalde vorm van communicatie waarbij de publieke opinie beïnvloed wordt om aanhangers te winnen voor bepaalde opvattingen of standpunten.
  • Propaganda is het proberen te beïnvloeden van andermans opinie. Propaganda heeft als doel mensen over te halen.

Met dit in mijn hoofd wil ik de komende tijd proberen steeds oog te blijven houden voor mijn eigen ideeën. Ik vind oorlog verschrikkelijk. Ik vind aangevallen worden heel erg, maar ik geloof ook niet in vergeldingsacties, hoe men ook zijn best doet om te verkondigen dat dit nodig is. Helaas is propaganda niet altijd te herkennen als propaganda. Hoe dit wel opgelost dient te worden weet ik ook niet, maar ik geloof niet in de oplossing kwaad met kwaad vergelden.  

 

hanscke Donderdag 19 November 2015 - 3:51 pm | | Standaard

zes reacties

Michiel

Ik ben het helemaal met je eens. Wraak is een slechte raadgever. Bombarderen met als rechtvaardiging vergelden, lost niets op. In tegendeel, doordat er veel onschuldige slachtoffers vallen, leidt het tot escalatie.

Dit soort problemen zijn nog nooit met militaire middelen opgelost. Uiteindelijk ligt de oplossing toch bij de onderhandelingstafel.

Michiel, (URL) - 19-11-’15 18:11
Rietepietz

We kunnen er wel met z’n allen over denken maar dat lost allemaal niets op.
De feiten liggen er, er is een groep mensen die het rechtvaardig vindt mensen af te slachten die zich niét naar hun wil en geloof willen buigen.
Dat gebeurt vanuit “een soort Bijbelse “overtuiging, een andere Bijbelse opvatting draag jij hier aan, de vijand de andere wang toe keren…… ik geloof niet, in géén van beiden bijbels.

Rietepietz, (URL) - 19-11-’15 19:28
Sjoerd

Oorlog lost niets op. Ik denk dat we die mensen moeten helpen aan dezelfde rijkdom die wij reeds hebben…

Sjoerd, (URL) - 19-11-’15 22:49
Marjolijn

Oorlog voeren helpt niet.
Praten en helpen is nog steeds het beste.

Marjolijn, (URL) - 20-11-’15 18:40
Ximaar

Propaganda is een afgeleide vam propageren en dat heeft een veel positievere klank.

Propaganda is erg oud en vooral in de eerste koude oorlog was het het belangrijkste wapen voor de eigen gelederen (die opgezet moet worden tegen) en de vijand (die moet worden geintimideerd). Rusland, USA, Israel en GB zijn er uiterst bedreven in, vroeger het regiem van Hitler ook.

Isil deed de aanslagen in Parijs net als die op het Russische vliegtuig ook al uit vergelding. Frankrijk valt Isil inmiddels een jaar aan van het vliegdekschip Vinson en heeft in die tijd 1000 Isilstrijders van de aarbodem gebombaardeerd met hun operatie Chammal. Dat wilde Isis vergelden. In Nederland mogen we schijnbaar niets weten over operatie Chammal. In geen enkel Nederlands bericht is het ooit genoemd. Propaganda is dan ook vooral de kunst van het selectief weglaten van relevante informatie.

Ximaar, (URL) - 22-11-’15 19:37
plato

Terecht stuk.
Juist vanwege die 200.000 onschuldigen die ook geraakt (kunnen) worden. Juist om het wraak-element. Daarmee begeeft men zich in dezelfde sfeer als de aanvallers en zorgt men zelf voor een vicieuze cirkel. Natuurlijk zullen de meeste mensen wraak gerechtvaardigd vinden, maar het is juist het doorbreken van de cirkel die de winst oplevert. Die kans laat men liggen en dus zal het geweld (en de angs daarvoor) de komende tijd alleen maar aantrekken.

plato, (URL) - 24-11-’15 11:10
(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om een reactie te kunnen plaatsen moet je deze vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.